PRO PODNIKATELE A FIRMY

Aktuální výzvy pro podnikatelské subjekty a firmy vypsané v roce 2021.


MODERNIZAČNÍ FOND

V roce 2021 byly spuštěny první dotační výzvy v rámci modernizačního fondu. Žádat mohou držitelé licencí na výrobu fotovoltaické energie, výrobu a rozvod tepelné energie a účastníci systému obchodování s emisními povolenkami. Na modernizaci zařízení jsou vyčleněné miliardy korun v rámci každé výzvy.