KROK ZA KROKEM

Některé kroky nepřeskočíte. Ale sami na ně být nemusíte.

Najdeme příležitosti na míru Vašemu podnikání

Připravíme žádost a povinné přílohy

Dle podmínek se za Vás postaráme o výběrka

Hlídáme a připravujeme monitorovací zprávy

Poskytneme odbornou asistenci při kontrolách

POSTUP PŘI ZAJIŠŤOVÁNÍ DOTACE


Přenechejte zpracování administrativních úkonů profesionálům s mnohaletými zkušenostmi. Zvýšíte efektivitu, snížíte náklady a především minimalizujete riziko chyb a nepřesností v předkládaných dokumentech. Nemusíte se obávat krácení dotace na základě chyb a porušení náročných administrativních povinností.

1) Vstupní ověření stavu projektu a analýza podmínek daného programu

Zjistíme aktuální stav vašeho projektu a seznámíme Vás se všemi dotačními povinnostmi pro správnou realizaci projektu a následně i čerpání dotace.

 • Zanalyzujeme Vaši žádost o dotaci, Váš podnikatelský záměr či studii proveditelnosti.
 • Zanalyzujeme podmínky a ostatní povinnosti příjemce dotace, které jsou součástí rozhodnutí o poskytnutí dotace a zajistíme Vám jejich výklad.
 • Poskytneme Vám instrukce nezbytné k nastavení procesů pro efektivní spolupráci a korektní realizaci a udržitelnost projektu.

2) Kompletace povinných příloh a zpracování žádosti o podporu

Vytvoříme žádost o podporu z prostředků daného programu na základě všech pravidel. Následně ve spolupráci s příjemcem dotace zkompletujeme a doladíme všechny přílohy včetně studie proveditelnosti a další projektové dokumentace.

3) Žádost o platbu dotace

Podle vašich podkladů připravíme kompletní žádost o platbu, na základě které Vám bude vyplacena dotace:

 • Určíme a ověříme výše způsobilých výdajů.
 • Zařadíme výdaje do rozpočtových položek.
 • Zpracujeme jednotlivé typy účetních dokladů.
 • Zpracujeme jednotlivé typy úhrad.
 • Zkontrolujeme, zpracujeme a označíme přílohy žádosti o platbu.
 • Zajistíme zpracování žádosti o platbu v elektronickém systému.

4) Zprávy z realizace a udržitelnosti projektu

 • Zpracujeme zprávy o vašem projektu a jeho průběhu.
 • Zpracujeme a podáme zprávy v elektronickém systému,
 • budeme za Vás hlídat včasné podání zpráv.

5) Žádost o dílčí změny projektu nebo podmínek

Připravíme Vám žádost ve vazbě na předepsané metodiky a procesy.

 • Zpracujeme žádosti o změny ve věcné náplni projektu na základě dodaného odůvodnění.
 • Změny rozpočtu.
 • Změny v harmonogramu.
 • Změny místa realizace projektu.

Co bude následovat?

Administrací projektu celý dotační běh zdaleka nekončí. Následovat bude čerpání dotací a je třeba se připravit také na kontroly, které mají za úkol hlídat dodržování stanovených podmínek čerpání dotací. Asistence při kontrolách a metodická pomoc při nápravných opatřeních vzešlých z kontroly je další aktivitou, kterou Vám v rámci dotační služby nabídneme a se kterou Vám rádi pomůžeme.

Nenašli jste, co jste hledali?

Zkuste naše vyhledávání. Stačí zadat hledaný výraz.

Nějaké otázky?