EUROFORUM GROUP

Více než 5 000 000 000,- Kč je objem úspěšných žádostí o podporu

Úspěšnost 85 %, u námi zpracovaných žádostí o dotaci

Cílem společnosti Euroforum Group a.s. je poskytovat komplexní služby související s přípravou a implementací projektů podporovaných z fondů Evropské unie.

O společnosti

Společnost Euroforum Group, a.s. se již přes 10 let úspěšně zabývá dotačním managementem a získává pro své klienty dotační podporu z Evropských i státních fondů. 

Dotační management je v našem pojetí službou, která začíná poradenstvím již v přípravné fázi projektu s cílem najít správný dotační titul - správná formulace projektového záměru je totiž pro úspěch žádosti o dotaci naprosto klíčová. Pokračuje přípravou a podáním Žádosti o poskytnutí podpory, zajištěním podpory v procesu připomínkování a hodnocení Žádosti (v ČR i EU), přípravou realizace včetně kompletní administrace výběrových řízení podle zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a monitoringem jak v průběhu realizace projektu, tak v požadovaném období po jeho ukončení. 

Našich služeb využívá široká škála klientů: výrobní podniky (malé, střední i velké), obecní a městské úřady, vysoké školy a vědecké ústavy. Díky mnohaletým praktickým zkušenostem jsme schopni řešit nejen "standardní" dotační projekty, ale praktikujeme individuální přístup (zejména se jedná, jak již bylo řečeno, o přípravnou fázi projektu) a umíme nejen kvalifikovaně poradit, ale reálně žadateli se získáním dotace pomoci a převzít za něj veškerou složitou administrativu.

Jsme členy klastru Wasten

Klastr WASTen sdružuje dodavatele moderních technologií na využití odpadu. Klastr byl založen roku 2015, má téměř 30 členů, mezi něž patří i 5 významných českých univerzit (ČZU, VŠCHT, UJEP Ústí n. L., VŠB TU Ostrava). 

Členy sdružení jsou inovativní české firmy, které vyvíjejí a dodávají špičkové technologie pro nakládání s komunálním a průmyslovým odpadem a přední výzkumné organizace. 

Klastr WASTen a jeho členové nabízí městům a obcím moderní špičkové technologie na materiálové i energetické využití odpadů a řešení aktuální problematiky odpadového hospodářství s ohledem na současné legislativní, ekonomické a technické podmínky.

WEB KLASTRU

Nenašli jste, co jste hledali? Zkuste ↓