Energetické úspory ve veřejné infrastruktuře (výzva 63 a 64)

03.07.2024

Výzva se zaměřuje na zvýšení energetické účinnosti v gastro provozech, prádelnách a technologických zařízení ve veřejných budovách a infrastruktuře, např. v sektorech zdravotnictví, školství a v sociálních službách. Určena je pro méně rozvinuté regiony, tj. Ústecký kraj, Karlovarský kraj, Pardubický kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj a Zlínský kraj. 

Podporované aktivity jsou:

 • Snížení energetické náročnosti/zvýšení energetické účinnosti gastro provozů (např. školských, sociálních, či zdravotnických zařízení),
 • Snížení energetické náročnosti/zvýšení energetické účinnosti provozu prádelen (např. sociálních, či zdravotnických zařízení).
 • Projekty na snížení energetické náročnosti/zvýšení energetické účinnosti u dalších technologických zařízení ve veřejných budovách a infrastruktuře.

Kdo může žádat:

 • obce
 • městské části hlavního města Prahy – pouze na projekty realizované mimo území hlavního města Prahy
 • dobrovolné svazky obcí
 • kraje
 • veřejnoprávní instituce 
 • příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC
 • organizační složky státu
 • veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb.
 • vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby
 • nadace, nadační fondy, ústavy, spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti
 • církve a náboženské společnosti a jejich svazy a jimi evidované právnické osoby
 • státní podniky
 • obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem 

Výše podpory

 •  Detailní informace o výši podpory jsou uvedeny v PrŽaP, resp. výpočtovém nástroji "Kumulativní rozpočet a nástroj pro stanovení podpory SC 1.1"

Výzva 63 a 64 se liší v cílovém území

 • Výzva 63 - Méně rozvinuté regiony (Ústecký, Karlovarský, Pardubický, Liberecký, Královéhradecký, Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský kraj)
 • Výzva 64 - Přechodové regiony (Středočeský, Plzeňský, Jihočeský, Jihomoravský kraj a kraj Vysočina)

Termíny pro obě výzvy:

 • Zahájení příjmu žádostí: 1. 4. 2024
 • Ukončení příjmu žádostí: 3. 3. 2025

Pro více informací navštivte stránky OPŽP (výzva 63) a OPŽP (výzva 64) .