PRO VÝZKUMNÉ ORGANIZACE

Aktuální výzvy pro veřejné výzkumné organizace, vysoké školy a školské instituce.

Výzva podporuje projekty, které řeší odstranění kontaminace z různých složek životního prostředí - z podzemních či povrchových vod, sedimentů, horninového prostředí či půdního vzduchu.

Výzva se týká zařízení, která řeší separaci ostatních odpadů, energetické využití odpadů anebo se zabývají sběrem a nakládáním s nebezpečnými odpady.

Podpora výzkumu preferovaně interdisciplinární povahy s vysokým potenciálem vytvoření špičkových a v budoucnu aplikovatelných výzkumných výsledků, výzkumu postaveného na excelentním výzkumném týmu a rozvoji mezinárodní spolupráce VO. Realizace aktivit podpořených z výzvy přispěje k zvýšení mezinárodního zapojení českých VO, k zintenzivnění produkce...