Zlepšení energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů v průmyslu – ENERG ETS

30.06.2021

Příjem žádostí od 19. 7. 2021 do 31. 1. 2022 u malých projektů a do 31. 3. 2022 u velkých


Program ENERG ETS spadající pod Modernizační fond podpoří projekty, které se zaměřují na zlepšení energetické účinnosti a snížení produkce skleníkových plynů v průmyslové výrobě pro zařízení zařazená v EU ETS.

Kdo může žádat o dotaci

 • Subjekty provozující zařízení v evropském systému emisního obchodování (EU ETS) na území ČR,
 • pouze ti, kdo stihli podat předběžnou žádost do 1.2.2021.

Jaké jsou podporované aktivity

Snížení konečné spotřeby energie anebo snížení emisí CO2 ve výrobním nebo zpracovatelském procesu. Konkrétně se může jednat o následující aktivity:

 • modernizace (rekonstrukce nebo náhrady) zařízení na výrobu a rozvod,
 • energie pro vlastní spotřebu, vedoucí ke zvýšení její účinnosti,
 • modernizace (rekonstrukce nebo náhrady) či změny konfigurace výrobních nebo zpracovatelských zařízení,
 • realizace systému využívajících odpadní teplo,
 • realizace vodíkových aplikací,
 • zavedení inovativních prvků řízení efektivního nakládání s energií (např. instalace systémů měření a regulace),
 • zavádění nástrojů k optimalizaci provozu na základě monitoringu hodnocení spotřeby energie, včetně podpory implementace nástrojů energetického managementu.

Systémy pro akumulaci energie mohou být podpořeny pouze jako součást komplexního projektu řešícího snížení konečné spotřeby energie nebo emisí CO2.

Na co lze žádat dotaci

 • Stavební práce,
 • dodávky a služby,
 • činnosti odborného technického dozoru, autorského dozoru,
 • BOZP.

Forma a výše podpory

 • Výše dotace je závislá na typu realizovaného projektu a na velikosti podniku,
 • pohybuje se v rozmezí 30 - 80 %,
 • maximální výše dotace není omezena.

Hlavní podmínky pro zisk dotace

 • Nelze žádat o opatření na zdrojích spalujících nebo spoluspalujících tuhá fosilní paliva,
 • zdroj energie, na který je žádána podpora, musí být provozován plně v souladu se zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší ,
 • musí dojít buď ke snížení emisí CO2 nebo ke snížení spotřeby primární energie.