Vodovody, zdroje vody a úpravny pitné vody

18.08.2022

Výzva se soustředí na nabídku podpory projektům, které se zabývají výstavbou/dostavbou vodovodu za účelem zlepšení dodávek pitné vody. O podporu mohou žádat i projekty výstavby, resp. dostavby vodovodu a také projekty výstavby nebo intenzifikace úpraven pitné vody.

Podporované aktivity jsou:

Opatření A:

 • výstavba a modernizace vodovodních přivaděčů a vodovodních řadů
 • výstavba úpraven vody
 • výstavba, intenzifikace nebo revitalizace stávajících vodních zdrojů  

Opatření B:

 • intenzifikace úpraven pitné vody.

Kdo může žádat:

 • obce 
 • městské části hlavního města Prahy 
 • dobrovolné svazky obcí 
 • obchodní společnosti vlastněné z více než 50 % veřejným subjektem 
 • zájmová sdružení právnických osob vlastněná z více než 50 % veřejným subjektem. 

Výše příspěvku:

Míra financování činí pro: 

 • opatření A max. 70 % z celkových způsobilých výdajů;
 • opatření B max. 30 % z celkových způsobilých výdajů a zároveň max. 50 mil. Kč.

Termíny:

 • Zahájení příjmu žádostí: 15. 8. 2022
 • Ukončení příjmu žádostí: 20. 10. 2022

Pro více informací navštivte stránky OPŽP.