Vodohospodářské projekty

18.08.2022

Výzva cílí na projekty výstavby a intenzifikace čistíren odpadních vod. O podporu se mohou ucházet i projekty týkající se výstavby či dostavby kanalizace a také realizace retenčních nádrží a odlehčení na jednotné kanalizaci. Opatření je možné mezi sebou kombinovat.

Podporované aktivity jsou:

 • Výstavba čistíren odpadních vod
 • dobudování a výstavba kanalizací 
 • intenzifikace čistíren odpadních vod za účelem zvýšeného odstraňování specifického znečištění 
 • opatření omezující vypouštění odpadních vod z odlehčení na kanalizaci (akumulační nádrže, retenční nádrže, chemické předčištění apod.).

Kdo může žádat:

 • obce
 • městské části hlavního města Prahy
 • dobrovolné svazky obcí
 • obchodní společnosti vlastněné z více než 50 % veřejným subjektem
 • zájmová sdružení právnických osob vlastněná z více než 50 % veřejným subjektem.

Výše příspěvku:

 • Míra financování činí pro až 70 % ze způsobilých výdajů, záležíc na druhu aktivity. 

Termíny:

 • Zahájení příjmu žádostí: 15. 8. 2022
 • Ukončení příjmu žádostí: 20. 10. 2022

Pro více informací navštivte stránky OPŽP.