Virtuální podnik

20.06.2022

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlašuje výzvu na podporu zvyšování digitální úrovně podniků působících na českých trzích z Národního plánu obnovy. Pro podnikatele v elektronických komunikacích je připraveno 600 milionů korun z evropského Nástroje pro oživení a odolnost.

Cílem této Výzvy je podpořit zvyšování digitální úrovně malých, středních a velkých podniků působících na českých a zahraničních trzích prostřednictvím podpory nákupu a zavádění pokročilých nevýrobních digitálních technologií, které pomohou ve společnosti zajistit výrazný posun v digitalizaci prostřednictvím například podpory automatizace, digitalizace dat a efektivnějšího propojení a řízení firemních procesů. Projekt tak musí být v souladu se zaměřením specifického cíle D0.1 "Podpora digitalizace a využití nových technologií v podnikání" Národní RIS3 strategie. 

Na co můžete dotaci získat:

Podpořeny budou takové aktivity, jejichž hlavní náplní musí být investice nebo pořízení nových služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií, především tedy software a hardware, související s výrazným posunem v digitalizaci společnosti 

  • Podporované subjekty: malé a střední podniky (MSP), velké podniky (VP)
  • Předpokládaná alokace výzvy na projekt: 600 000 000 Kč 
  • Pro celé území ČR – Malý podnik: 40 %, střední podnik: 30 %, velký podnik 20 %

Termíny

Zahájení příjmu žádostí: 16. 6. 2022, 9:00 hod
Ukončení příjmu žádostí: 16. 9. 2022 23:59 hod, nebo po vyčerpání alokace
Ukončení realizace podpořených projektů: do 31. 8. 2024

Pro více informací navštivte stránky MPO