Úspory vody v průmyslu

05.08.2022

Výzva je implementací investice 2.7.2.2. Úspora vody v průmyslu komponenty 2.7 Cirkulární ekonomika, recyklace a průmyslová voda v rámci pilíře 2 Fyzická infrastruktura a zelená tranzice. Cílem komponenty 2.7 Cirkulární ekonomika je v souladu se zásadními strategickými dokumenty Evropské unie (Zelená dohoda pro Evropu, Nový akční plán EU pro oběhové hospodářství) podpořit urychlení přechodu na oběhové hospodářství v České republice, předcházet vzniku odpadů, navýšit recyklační infrastrukturu a omezit plýtvání druhotnými surovinami, zvýšit obsah recyklovaných materiálů ve výrobcích, zvýšit surovinovou bezpečnost České republiky.

Na co můžete dotaci získat:

  • Úspora spotřeby vody v rámci hospodaření podniku zvýšením účinností rozvodů 
  • Úspora spotřeby vody v rámci hospodaření podniku snížením spotřeby vody technologií při zachování jejich produktivity 
  • Úspora spotřeby vody využitím dešťové vody v rámci hospodaření podniku 
  • Úspora spotřeby vody recyklací nebo cirkulací vody v rámci hospodaření podniku

Kdo může žádat:

  • Cílovou skupinou jsou podnikatelské subjekty včetně podniků vlastněných až ze 100 % veřejným subjektem.

Výše příspěvku:

Podpora je poskytována až do výše 40 % ZV, přičemž minimální výše dotace 1 mil. Kč a maximální do výše 25 mil Kč.

Termíny:

  • Zahájení příjmu žádostí: 12. 05. 2022 (13:00)
  • Ukončení příjmu žádostí: 30. 09. 2022 (12:00)
Pro více informací navštivte stránky MPO.