Úspory energie

20.08.2022

Cílem výzvy je plnění energeticko-klimatických cílů ve smyslu snížení úrovně konečné spotřeby energie ČR a naplnění cílů ve vztahu k renovacím a výstavbě budov.

Podporované aktivity jsou:

 • využívání obnovitelných zdrojů energie (tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy, instalace akumulátorů)
 • modernizace rozvodů elektřiny, plynu, tepla, chladu a stlačeného vzduchu
 • využití odpadní energie
 • akumulace všech forem energie
 • efektivnější osvětlení
 • snížení energetické náročnosti budov (zateplení budovy, větrání a rekuperace, MaR)
 • vegetační střechy
 • modernizace výrobních a technologických procesů

Kdo může žádat:

 • malé a střední podniky
 • velké podniky

Výše příspěvku:

 • Míra podpory je 35 - 65 % celkových způsobilých výdajů, konkrétní míru podpory definuje regionální mapa podpory 

Termíny:

 • Zahájení příjmu žádostí: 1. 9. 2022
 • Ukončení příjmu žádostí: 30. 11. 2023
Pro více informací navštivte stránky agentury API.