Technologické platformy

18.01.2023

Podpora rozvoje technologických platforem vedoucí k propojení veřejného a soukromého sektoru ve výzkumu, vývoji a inovacích a urychlení digitální a zelené transformace průmyslu.

Podporované aktivity jsou:

  • Podporovány jsou koordinační činnosti technologické platformy, a to zejména při vytváření a implementaci strategií směřujících k digitální a zelené transformaci průmyslu, které umožní podnikům reagovat na společné výzvy, potřeby a požadavky spojené s přechodem na digitální a zelené technologie v průmyslu.

Kdo může žádat:

  • malý a střední podnik, 
  • velký podnik, 
  • výzkumné organizace 

Výše příspěvku:

  • Výše podpory je 500 tis. Kč - 5 mil. Kč a míra podpory je 75 %

Termíny:

  • Zahájení příjmu žádostí: 23. 01. 2023 
  • Ukončení příjmu žádostí: 14. 04 . 2023
Pro více informací navštivte stránky MPO.