Systémy pro posuzování znečištění ovzduší

18.08.2022

Výzva podporuje výstavbu a obnovu systémů pro sledování a hodnocení kvality ovzduší a posouzení dopadů opatření ke zlepšení kvality ovzduší, a to včetně systémů určených k archivaci a ke zpracování údajů o zdrojích znečišťování ovzduší (emisních dat).

Podporované aktivity jsou:

 • Výstavba a obnova systémů sledování kvality ovzduší a souvisejících meteorologických aspektů. 
 • Pořízení a aktualizace systémů určených pro hodnocení kvality ovzduší a posouzení dopadů opatření ke zlepšení kvality ovzduší. 
 • Podpora obnovy a rozvoje systémů pro archivaci a zpracování údajů o zdrojích znečišťování ovzduší (emisních dat). 

Kdo může žádat:

 • obce
 • městské části hlavního města Prahy
 • dobrovolné svazky obcí
 • veřejnoprávní instituce
 • příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC
 • organizační složky státu
 • veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace

Výše příspěvku:

 • Míra financování činí max. 70 % z celkových způsobilých výdajů, zároveň však záleží na zaměření aktivity.

Termíny:

 • Zahájení příjmu žádostí: 17. 8. 2022
 • Ukončení příjmu žádostí: 31. 7. 2023

Pro více informací navštivte stránky OPŽP.