Stacionární zdroje znečišťování ovzduší

18.08.2022

Výzva se týká projektů náhrady nebo rekonstrukce stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší za účelem snížení emisí z těchto zdrojů. Podpora je určena i na snížení emisí amoniaku z chovu hospodářských zvířat a omezování prašnosti z plošných zdrojů. Podpořena bude realizace dodatečných technologií a změnu technologických postupů.

Podporované aktivity:

 • Náhrada nebo rekonstrukce stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší za účelem snížení emisí primárních částic PM2,5 a emisí prekurzorů sekundárních částic PM2,5 (NOx, SO2, NH3 a VOC). 
 • Pořízení dodatečných technologií a změny technologických postupů vedoucí ke snížení emisí primárních částic PM2,5 a emisí prekurzorů sekundárních částic PM2,5 (NOx, SO2, NH3 a VOC) u stacionárních zdrojů.
 • Pořízení technologií ke snižování emisí NH3 z chovů hospodářských zvířat. 
 • Omezování prašnosti z plošných zdrojů. 

Kdo může žádat:

 • obce
 • městské části hlavního města Prahy
 • dobrovolné svazky obcí
 • veřejnoprávní instituce 
 • příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC 
 • organizační složky státu 
 • veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace

Výše příspěvku:

 • Míra financování činí max. 70 % z celkových způsobilých výdajů, zároveň však záleží na zaměření aktivity.

Termíny:

 • Zahájení příjmu žádostí: 17. 8. 2022
 • Ukončení příjmu žádostí: 31. 7. 2023

Pro více informací navštivte stránky OPŽP.