Spolupráce - klastry

18.01.2023

Rozvoj inovačních klastrů pro zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnou sférou.

Podporované aktivity jsou:

  • Kolektivní výzkum - Výzkumné a vývojové aktivity odpovídající inovačním potřebám malých a středních podniků daného průmyslového odvětví nebo specifické technologické oblasti v rámci klastru.
  • Sdílená infrastruktura - Založení /rozvoj a vybavení centra klastru s otevřeným přístupem pro účely průmyslového výzkumu, vývoje a inovací s cílem zvýšení výzkumné a inovační kapacity MSP pro zavádění nových inovativních řešení a pokročilých technologií.
  • Rozvoj inovačního klastru - Aktivity zaměřené na zvýšení kapacit a znalostí klastrové organizace, které povedou ke zlepšení a rozšíření specializovaných podpůrných služeb pro malé a střední podniky.

Výše příspěvku:

  • Výše podpory: 1 mil. Kč - max 40 mil. Kč
  • Míra podpory: 
  1. aktivita a) malý podnik: průmyslový výzkum 70 %,  experimentální vývoj 45 %, střední podnik: průmyslový výzkum 60 %,  experimentální vývoj 35 % 
  2. aktivita b) 50 %
  3. aktivita c) 50 %

Termíny:

  • Zahájení příjmu žádostí: 23. 01. 2023 
  • Ukončení příjmu žádostí: 21. 04 . 2023

Pro více informací navštivte stránky MPO.