Špičkový výzkum

04.08.2022

Podpora výzkumu preferovaně interdisciplinární povahy s vysokým potenciálem vytvoření špičkových a v budoucnu aplikovatelných výzkumných výsledků, výzkumu postaveného na excelentním výzkumném týmu a rozvoji mezinárodní spolupráce VO. Realizace aktivit podpořených z výzvy přispěje k zvýšení mezinárodního zapojení českých VO, k zintenzivnění produkce špičkových (a potenciálně aplikovatelných) výzkumných výsledků a k rozvoji konkurenceschopnosti ČR. 

Na co můžete získat dotaci:

Podpora bude směřovat do projektů orientovaného/aplikovatelného výzkumu, které mají potenciál v delším časovém horizontu vytvářet aplikovatelné výsledky výzkumu a vývoje. Projekty interdisciplinárního charakteru budou v rámci hodnotícího procesu bodově zvýhodněny.

OPRÁVNĚNÉ AKTIVITY 

Povinné aktivity: 

  • Aktivita 1. Řízení projektu 
  • Aktivita 2. Realizace špičkových výzkumných záměrů, které dosáhnou svou kvalitou a originalitou mezinárodní excelence 
  • Aktivita 3. Rozvoj kapacit výzkumných týmů 
  • Aktivita 4. Rozvoj internacionalizace 

Volitelné aktivity: 

  • Aktivita 5. Modernizace a upgrade infrastruktury, pořízení infrastruktury nezbytné pro realizaci výzkumných záměrů 
  • Aktivita 6. Mobility odborného týmu

Kdo může žádat:

Organizační složky státu a příspěvkové organizace  organizačních složek státu, veřejné výzkumné instituce, veřejné vysoké školy, soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost, ostatní subjekty, právnické osoby.

Výše příspěvku:

  • Minimální výše projektu: 50 000 000 Kč 
  • Maximální výše projektu: 500 000 000 Kč

Termíny:

Podání žádosti o podporu: 14. 07. 2022 - 16. 01. 2023 do 14 h

Pro více informací navštivte stránky OPJAK.