Rekonstrukce veřejného osvětlení

24.05.2022

Dotace je určena na rekonstrukce a inovace soustav veřejného osvětlení měst a obcí za účelem dosažení úspory elektrické energie. Dotace se vztahuje na rekonstrukci soustavy veřejného osvětlení včetně doplnění světelných bodů pro zajištění požadavků norem na osvětlení. Dotaci není možné čerpat na výstavbu nové soustavy veřejného osvětlení.

Dotace je také určena na přípravu kabeláže pro dobíjecí body (EV ready) dle podmínek výzvy.

Výše dotace činí 30 Kč na 1 ušetřenou KWh.

Typ žadatele:

Žadateli jsou obce a výše podpory je rozdělena dle velikosti obce (respektive počtu obyvatel) až do částky 10 mil. CZK.

Termíny

Zahájení příjmu žádostí: 5. 5. 2022
Ukončení příjmu žádostí: 30. 6. 2023 nebo do vyčerpání alokace