Regenerace brownfieldů pro podnikatelské využití

05.08.2022

Cílem výzvy je poskytnout podporu městům, obcím a krajům na odstranění brownfieldů a umožnit následné využití těchto nemovitostí převážně pro podnikání. Projekty mohou být doplňkově využity rovněž pro nepodnikatelské účely včetně výstavby obecních bytů.

Brownfieldem se rozumí plocha nebo budova, která je ovlivněna dřívějším využitím, je zanedbaná, opuštěná nebo nedostatečně využívaná, může mít reálné nebo předpokládané problémy s kontaminací, nachází se většinou v zastavěných územích a k návratu ke smysluplnému využití vyžaduje aktivní intervenci. Brownfieldem může být i lokalita, která je využívána k původnímu účelu, ale ne úplně.

O podporu mohou žádat města, městské části, obce a kraje z celé České republiky.

Podporované aktivity jsou:

  • Projekty typu renovace - demolice, výstavbu a příslušné technologie bezprostředně potřebné pro výstavbu
  • Projekty typu demolice a výstavba nových budov - náklady na demolici, výstavbu a příslušné technologie bezprostředně související s předmětem podpory (výstavbou budovy) 

Výše příspěvku:

  • Možnost získat dotaci až ve výši 100%, náklady na projekt jsou stanoveny jako minimálně 1 mil. Kč až maximálně 40 mil. Kč na jeden projekt.

Termíny:

  •  Zahájení příjmu žádostí: 19. 7. 2022
  • Ukončení příjmu žádostí: 22. 8. 2022
  • Nejpozdější datum ukončení realizace projektu: 31. 12. 2025 
Pro více informací navštivte stránky MPO.