Proof of Concept

20.08.2022

Cílem výzvy je podpora aktivit, které pomohou zajistit rozvoj transferu technologií a znalostí mezi výzkumnými organizacemi a podniky, za účelem uplatnění výsledků výzkumu a vývoje v praxi.

Podporované aktivity jsou:

Aktivita A

  • aktivity související s ověřením technické proveditelnosti a komerčního potenciálu výzkumu a vývoje s cílem zavedení nového produktu/technologie/služby na trh.

Aktivita B

  • aktivity směřující k dopracování výzkumu a vývoje do finální fáze a k přípravě jeho komercializace.

Kdo může žádat:

  • malé a střední podniky

Výše příspěvku:

  • Míra podpory je 35 - 70 % celkových způsobilých výdajů.

Termíny:

  • Zahájení příjmu žádostí: 1. 9. 2022
  • Ukončení příjmu žádostí: 30. 11. 2023

Pro více informací navštivte stránky agentury API.