Partnerství znalostního transferu

18.01.2023

Rozvoj transferu znalostí mezi podnikovou a akademickou sférou s cílem podpořit a urychlit inovační procesy v podnicích.

Podporované aktivity jsou:

  • Vytvoření partnerství mezi malým a středním podnikem a organizací pro výzkum a šíření znalostí za účelem transferu znalostí, souvisejících technologií a dovedností, ke kterým podnik nemá přístup.

Výše příspěvku:

  • Výše podpory: 1 mil. - 8 mil. Kč 
  • Míra podpory: 70 % - malý podnik, 70 % - střední podnik, 85 % - výzkumná organizace.

Termíny:

  • Zahájení příjmu žádostí: 27. 01. 2023 
  • Ukončení příjmu žádostí: 28. 04. 2023 

Pro více informací navštivte stránky MPO.