Obnovitelné zdroje energie - větrné elektrárny

20.08.2022

Cílem výzvy je plnění energeticko-klimatických cílů, efektivní a šetrné využívání OZE, zvyšování jejich podílu a tím pádem snížení spotřeby primárních energetických zdrojů.

Podporované aktivity jsou:

  • výstavba větrných elektráren

Kdo může žádat:

  • malé a střední podniky
  • velké podniky

Výše příspěvku:

  • Míra podpory je 50 - 80 % celkových způsobilých výdajů, konkrétní míru podpory definuje regionální mapa podpory.

Termíny:

  • Zahájení příjmu žádostí: 8. 9. 2022
  • Ukončení příjmu žádostí: 1. 2. 2024

Pro více informací navštivte stránky agentury API.