Národní plán obnovy

17.09.2021

Hlavním cílem Národního plánu obnovy je podpora oživení a odolnosti tuzemské ekonomiky po zasažení pandemií COVID-19. Finance z fondu mají zmírnit dopady krize, podpořit provádění reforem a veřejných investic a tím přispět k obnově růstu hospodářství a tvorbě pracovních míst. Má přispět ekologické a digitální transformaci a tomu, aby se ekonomika stala obnovitelnou. 

Program má do konce roku 2022 rozdělit mezi české podniky více než 173 mld. Kč, do šesti pilířů, jak je zobrazeno následujícím grafem:

Plán je tvořen šesti pilíři rozdělenými do menších oblastí:

1. Digitální transformace - Zajistí konektivitu pracovní síly odkudkoli v zemi a digitální komunikací s úřady sníží administrativní zátěž pro firmy

 • 1.1 Digitální služby občanům a firmám
 • 1.2 Digitální systémy veřejné správy
 • 1.3 Digitální vysokokapacitní sítě
 • 1.4 Digitální ekonomika a společnost, inovativní start-upy a nové technologie
 • 1.5 Digitální transformace podniků
 • 1.6 Zrychlení a digitalizace stavebního řízení

2. Fyzická infrastruktura a zelená tranzice - Zajistí zlepšený pohyb produktů s okolními zeměmi a zároveň napomůžou zlepšování životního prostředí

 • 2.1 Udržitelná a bezpečná doprava
 • 2.2 Snižování spotřeby energie
 • 2.3 Přechod na čistší zdroje energie
 • 2.4 Rozvoj čisté mobility
 • 2.5 Renovace budov a ochrana ovzduší
 • 2.6 Ochrana přírody a adaptace na klimatickou změnu
 • 2.7 Cirkulární ekonomika a recyklace a průmyslová voda
 • 2.8 Revitalizace území se starou stavební zátěží
 • 2.9 Podpora biodiverzity a boj se suchem

3. Vzdělávání a trh práce - Pomohou přilákat kapitál, firmy, a které pomohou transformovat hospodářství

 • 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace
 • 3.2 Adaptace kapacity a zaměření školních programů
 • 3.3 Modernizace služeb zaměstnanosti a rozvoj trhu práce

4. Instituce a regulace a podpora podnikání v reakci na COVID-19 - Pomohou snížit náklady firem a zvýší kvalitu života občanů zjednodušenou komunikací se státem

 • 4.1 Systémová podpora veřejných investic
 • 4.2 Nové kvazikapitálové nástroje na podporu podnikání a rozvoj ČMZRB v roli národní rozvojové banky
 • 4.3 Protikorupční opatření
 • 4.4 Zvýšení efektivity výkonu veřejné správy
 • 4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru

5. Výzkum, vývoj a inovace - Podpoří transformaci hospodářství zevnitř naší země

 • 5.1 Excelentní výzkum a vývoj v prioritních oblastech veřejného zájmu ve zdravotnictví
 • 5.2 Podpora výzkumu a vývoje v podnicích a zavádění inovací do podnikové praxe

6. Zdraví a odolnost obyvatel - Zvýší kvalitu života v zemi a zároveň posílí odolnost pracovní síly

 • 6.1 Zvýšení odolnosti systému zdravotní péče
 • 6.2 Národní plán na posílení onkologické prevence a péče

Podrobně je možné plán obnovy ČR prozkoumat na webových stránkách https://www.planobnovycr.cz/ . Najdete zde  informace o schválené peněžní alokaci pro jednotlivé oblasti nebo plán v celém znění.

BEZPLATNÁ KONZULTACE

Chcete-li si prověřit připravenost vlastního projektu nebo se na něco zeptat,
vyplňte formulář a napište, co Vás zajímá. Náš specialista Vás brzy kontaktuje.