Komunální FVE

15.07.2022

Dotační výzva na komunální fotovoltaické systémy je rozdělena dle velikosti obce.

Malé obce mohou čerpat až 75% podporu na pořízení fotovoltaických systémů na střechy a přístřešky veřejných (nekomerčních) budov, a to včetně ukládání energie, souvisejících rekonstrukcí střech a vnitřních rozvodů či pořízení systémů na řízení spotřeby energie.

Větší obce (energetická společenství), veřejné subjekty a subjekty vlastněné 100% veřejným sektorem na pořízení fotovoltaických panelů na střechy a přístřešky veřejných i komerčních budov a veřejné pozemky. Žadatelé navíc budou moci dotací pokrýt náklady na zařízení na ukládání jak elektrické, tak tepelné energie a její řízenou spotřebu.

Podporované aktivity jsou:

  • Instalace nových fotovoltaických elektráren (FVE) s instalovaným výkonem do 1 MWp (včetně) na jedno předávací místo do DS/PS.

Výše příspěvku

Závisí na instalovaném výkonu, kapacitě akumulace či výkonosti elektrolyzéru. Celkový objem prostředků 1,5-2,5 miliardy Kč.

Termíny 

Zahájení příjmu žádostí: 10. 8. 2022 od 12:00 hod. 

Ukončení příjmu žádostí: 15. 3. 2023 do 12:00 hod. 

Pro více informací navštivte stránky SFŽP

Komunální FVE pro malé obce
Komunální FVE pro větší obce