Inovační vouchery

15.04.2021

Do 31. 12. 2022 je možné žádat o podporu až 85 %

Kdo může dotace získat

  • dotace v tomto programu je určena pro malé a střední podniky, které realizují svou činnost mimo území hl. m. Prahy

Kolik lze získat

  • Celková alokace výzvy: 150 mil. Kč.
  • Výše podpory: 50 - 85 % v závislosti na požadované výši způsobilých výdajů projektu
  • Max. výše dotace na projekt: 1 000 000 Kč

Na co se dotace vztahuje

  • externí služby poskytované organizací pro výzkum a šíření znalostí

Podporované aktivity

Mezi podporované aktivity patří nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí a akreditovaných laboratoří.

To znamená například:

  • měření, diagnostiky, testování, simulace,
  • návrhy nových systémů a konstrukcí,
  • vývoj software, hardware, materiálů,
  • optimalizace procesů a metod s cílen zvýšení efektivity