Inovační vouchery - ochrana práv průmyslového vlastnictví

20.08.2022

Cílem Výzvy je posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím účinnější ochrany duševního vlastnictví.

Podporované aktivity jsou:

 • zveřejnění přihlášek vynálezů
 • registrace užitných vzorů
 • registrace průmyslových vzorů
 • registrace ochranných známek

Kdo může žádat:

 • malé a střední podniky
 • organizace pro výzkum a šíření znalostí

Výše příspěvku:

 • Míra podpory činí až 75 % celkových způsobilých výdajů.

Termíny:

 • Zahájení příjmu žádostí: 1. 9. 2022
 • Ukončení příjmu žádostí: 31. 12. 2023

  Pro více informací navštivte stránky agentury API.