Inovace

20.08.2022

Cílem výzvy je posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím zvýšení využívání unikátních know-how.

Podporované aktivity jsou:

  • Produktová inovace - zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb.
  • Procesní inovace - zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb.

Kdo může žádat:

  • malé a střední podniky
  • small mid-caps (velké podniky s max. 499 zaměstnanci)

Výše příspěvku:

  • Míra podpory činí 20 - 60 % celkových způsobilých výdajů, konkrétní míru podpory definuje regionální mapa podpory.

Termíny:

  • Zahájení příjmu žádostí: 1. 9. 2022
  • Ukončení příjmu žádostí: 30. 11. 2022

Pro více informací navštivte stránky agentury API.