INOVACE - výzva IX.

15.06.2021

Příjem žádostí probíhá od 15. 6. 2021 do 30. 8. 2021. Podpora ve výši 1 - 75 mil. Kč představující 25 - 45 % způsobilých výdajů na inovační projekty pro malé, střední i velké podniky.

Dotační program Inovace

Dotační program Inovace, který je součástí operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) přináší peníze na pořízení nových výrobních strojů určených k zavádění inovativní výroby.

Nepropásněte aktuální dotační výzvy s dotací ve výši až 75 milionů.

Jak získat dotaci z programu Inovace

Program je optimální pro společnosti, které inovují a vylepšují své produkty i výrobní procesy. Pro získání dotace je potřeba:

 • pořídit nové výrobní technologie, které přispějí k zavedení inovativní výroby ať ve formě výroby inovovaného produktu nebo zlepšení samotného výrobního procesu
 • realizace mimo území hl. m. Prahy (sídlo společnosti v Praze být může)

Pro koho je dotační program určen

O dotaci v OPPIK programu Inovace mohou zažádat podniky všech velikostí působící v následujících oblastech:

 • zpracovatelský průmysl - výrobní sektor
 • zpracování odpadů

Pro velké podniky je možná účast pouze v projektech s pozitivní vazbou na životní prostředí.

Praktické využití programu Inovace

Dotaci v programu Inovace (OPPIK) je možné využít především na nákup nových strojů a na nové stavby.

 • produktová inovace - podpora podniků, které ukončily vývoj nebo podstatné vylepšení svého produktu
 • procesní inovace - zvýšení efektivity výroby prostřednictvím vyspělých technologií

Výše dotace na Inovace

1- 75 milionů Kč na jeden projekt. Procentuální výše dotace na inovace závisí na velikosti podniku:

 • malý podnik (<49 zaměstnanců) - 45 % z vynaložených výdajů
 • střední podnik (50-249 zaměstnanců) - 35 % z vynaložených výdajů
 • velký podnik (>250 zaměstnanců) - 25 % z vynaložených výdajů

Pravděpodobnost získání dotace v programu Inovace

Pro získání dotace z programu Inovace je nutné dbát na včasné, vysoce kvalitní a formálně bezchybné podání žádosti. Tomu musí předcházet také důsledná analýza vašeho podnikatelského záměru nebo jeho komplexní definování. V těchto oblastech disponujeme mnoholetými zkušenostmi a stovkami schválených projektů. Neváhejte se na nás obrátit pro vstupní konzultaci.


Výzva VIII. - Inovační projekt

Cílem výzvy VIII. je podpořit následující aktivity:

 • Produktová inovace - zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb
 • Procesní inovace - zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb
 • Organizační inovace - zavedení nových metod organizace firemních procesů prostřednictvím zavádění nových informačních systémů integrující a automatizující procesy uvnitř podniku zaměřené především na propojení výzkumných a vývojových (VaV) aktivit, inovací a výroby
 • Marketingová inovace - zvýšení prodeje výrobků a služeb prostřednictvím významné změny v designu produktu nebo balení nebo zavedení nových prodejních kanálů

Výzva je vyhlášená jako průběžná, rozhodující je proto nejen kvalita, ale také rychlost podání projektu.

Alokace výzvy: 3 mld. Kč


Pokračovat na:    Pro firmy a podnikatele       Aktuální výzvy