ICT a sdílené služby - Digitální podnik

20.04.2021

K vyhlášení výzvy dojde v červnu 2021

Program ICT a sdílené služby - Digitální podniky

Cílem programu je podpora pořízení nevýrobních ICT technologií za účelem optimalizace konkrétních procesů ve vašem podniku.

Podporována je automatizace, digitalizace dat, efektivnější propojení a řízení vnitropodnikových procesů. Dále může být podpořena změna výrobního postupu, rozšíření kapacity stávající provozovny nebo rozšíření výrobního sortimentu, také vnitřní síťové zabezpečení.

Podmínky pro zisk dotace

 • program je určen pouze pro malé a střední podniky (do 250 zaměstnanců)
 • realizace projektu mimo hlavní město Praha

Na co lze dotaci použít

 • pořízení dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku nezbytného pro digitalizaci podniku, jako jsou servery, pokročilejší HW a SW, systémy na bázi AI, rozšířená realita, ale také roboti nebo QR čtečky
 • zabezpečení firemních sítí (kybernetická, počítačová bezpečnost)
 • umožnění nebo zlepšení sledování spotřeby, teploty nebo aktuálního stavu na skladu vedoucí k zlepšení logistiky atp.
 • využití služeb expertního poradenství pro návrh, implementaci a řízení ICT v organizaci včetně provázaných procesů
 • cloudové služby, SaaS, Adobe Photoshop, Office 365, AutoCAD Autodesk, webhosting atp.) - služby mohou tvořit max. 20 % rozpočtu

Kolik podpory získáte

0,5 - 30 milionů Kč na jeden projekt. Procentuální výše dotace pak závisí na velikosti vašeho podniku:

 • malý podnik (<50 lidí) - 45 % výdajů
 • střední podnik (50-249 lidí) - 35 % výdajů

Kdo může dotace získat

 • výrobní podniky
 • velkoobchody
 • sklady a logistika
 • e-commerce
 • stavebnictví
 • a další

Konkrétní aktivity projektu by měly spadat do některé z těchto kategorií:

 1. Podpora digitální transformace firmy
 2. Logistické a skladové technologie
 3. Vnitropodniková konektivita
 4. Kybernetická bezpečnost
 5. ERP, operační systémy a další základní kancelářské software a hardware