FVE do/nad 1 MWp

13.07.2022

Na podporu výstavby malých FV elektráren s instalovaným výkonem do/nad 1 MWp jsou zaměřené dotační výzvy z Modernizačního fondu. Určeny jsou stávajícím nebo budoucím držitelům licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny) a společenství pro obnovitelné zdroje.

Podporovány jsou:

  • Samostatné projekty FVE s jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy
  • Sdružené projekty FVE, které zahrnují více dílčích projektů s více než jedním předávacím místem do DS/PS. Instalovaný výkon sdruženého projektu je dán součtem instalovaných výkonů jednotlivých dílčích FVE

Společně s poskytovanou podporou na instalaci FVE mohou být dále podpořeny:

  1. Systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny
  2. Systémy výroby vodíku elektrolýzou vody

Výše příspěvku

Max. 50 % z celkových výdajů projektu

Termíny

Zahájení příjmu žádostí: 3. 8. 2022 od 12:00 hod.
Ukončení příjmu žádostí: 31. 10. 2023 do 12:00 hod.

Pro více informací navštivte stránky SFŽP.