Environmentální centra se zaměřením na změnu klimatu

07.10.2022

Výzva cílí na komplexní projekty modernizace vzdělávacích environmentálních center. Typovým projektem je úprava či změna zázemí centra environmentálního vzdělávání, při níž dojde ke snížení konečné spotřeby energie, k instalaci obnovitelných zdrojů či k realizaci adaptačních opatření na změnu klimatu. Podstatné je přitom to, aby provedená opatření našla své využití v rámci nabídky vzdělávacích programů daného ekocentra.

Podporované aktivity jsou:

 • Předmětem výzvy je podpora modernizace zázemí centra zaměřeného na klimatické vzdělávání - komplexní modelová řešení. 
 • Podporovány budou takové projekty, které budou zahrnovat modernizaci objektu a volitelně pak další aktivity (vybavení a pomůcky pro interiér a exteriér, terénní úpravy). Nebudou podporovány projekty zaměřené pouze na pořízení vybavení, pomůcek nebo terénní úpravy.

Kdo může žádat:

 • Kraje 
 • Obce 
 • Organizační složky státu 
 • Dobrovolné svazky obcí 
 • Veřejnoprávní instituce 
 • Příspěvkové organizace 
 • Veřejné výzkumné instituce 
 • Vysoké školy, školy a školská zařízení 
 • Nadace, nadační fondy a obecně prospěšné společnosti 
 • Církve a náboženské společnosti 
 • Městské části hl. města Prahy

Výše příspěvku:

 • Míra financování činí max. 80 % z celkových způsobilých výdajů.

Termíny:

 • Zahájení příjmu žádostí: 7. 9. 2022 
 • Ukončení příjmu žádostí: 31. 1. 2023

Pro více informací navštivte stránky OPŽP.