Elektromobilita

05.08.2022

Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR nabízí dotace na nákup vozidel s alternativním pohonem - elektromobily, vozidla s vodíkovým pohonem, včetně dobíjecích bodů. Připraveno je celkem 600 milionů korun.

Na co můžete získat dotaci:

Předmětem podpory je nákup nových vozidel do nabytí vlastnictví žadatele, v případě příspěvkových organizací do nabytí správy nebo příslušnosti hospodaření, či pronájem vozidla formou finančního leasingu. Podporovány jsou:

 • elektromobily,
 • automobily s vodíkovým pohonem.

Dále je podpora určena na pořízení tzv. chytrých neveřejných dobíjecích stanic pro dobíjení elektricky poháněných vozidel (podporováno pouze s nákupem vozidla).

Kdo může žádat:

 • Obce, kraje, dobrovolné svazky obcí
 • Státní či národní podniky
 • Správa železnic, státní organizace
 • Státní příspěvkové organizace
 • Veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, veřejnoprávní instituce
 • Městské části hl. města Prahy

Výše příspěvku:

 • Podpora bude poskytována formou fixní dotace na daný typ vozidla/neveřejné dobíjecí stanice s maximální procentuální hranicí 50 %.

Termíny:

 • Zahájení příjmu žádostí: 6. 6. 2022
 • Ukončení příjmu žádostí: 15. 12. 2023 
Pro více informací navštivte stránky NPŽP.