Digitální podnik – Virtuální podnik

10.05.2023

Cílem výzvy je digitální transformace podniku za pomocí nově pořízených nebo zaváděných technologií a/nebo služeb, které povedou k vyšší automatizaci, digitalizaci či efektivnějšímu propojení firemních procesů.

Podporované aktivity jsou:

 • Digitální transformace firmy. 
 • Logistické a skladové technologie a ostatní nevýrobní technologie. 
 • Vnitropodniková konektivita. 
 • Kybernetická bezpečnost. 
 • Školení a certifikace v oboru IT a ekologické udržitelnosti budov. 
 • BIM a CDE systémy. 
 • Vytvoření digitálního dvojčete či obdobné studie.

Kdo může žádat:

 • Malé a střední podniky

Výše příspěvku:

 • Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory): Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 250 tis. Kč maximálně do výše 200 tis. EUR. 
 • Míra podpory: Malý podnik 40 % celkových způsobilých výdajů. Střední podnik 30 % celkových způsobilých výdajů.

Termíny:

 • Zahájení příjmu žádostí: 03. 07. 2023
 • Ukončení příjmu žádostí: 02. 11. 2023 

Pro více informací navštivte stránky API.