POTENCIÁL – výzva VIII.   

14.06.2021

Příjem žádostí o podporu od 14.6.2021 do 26.8.2021


Podporovanými aktivitami jsou:

  • Založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení pozemků, budov, strojů/zařízení a jiného vybavení centra nezbytného pro zajištění aktivit tohoto centra

Příjemci podpory:

  • malé a střední a velké podniky

Forma a výše podpory:

  • Dotace bude poskytována ve výši 50 % celkových způsobilých výdajů bez ohledu na velikost podniku a místo realizace 
  • Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 2 mil. Kč a maximálně do výše 30 mil. Kč

Co lze podpořit:

  • založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení, strojů/zařízení, nehmotného majetku, novostaveb a jiného vybavení centra nezbytného pro zajištění aktivit tohoto centra 

Specifika a omezení:

  • projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS II Praha, rozhodné je umístění provozovny podniku, ve které je projekt realizován 

Kontaktujte nás

Mrkněte také na referenční projekty pro objasnění, jaké aktivity jsou podporovány.