Cirkulární řešení v podnicích

03.08.2022

Výzva je implementací investice 2.7.2.1. Cirkulární řešení v podnicích komponenty 2.7 Cirkulární ekonomika, recyklace a průmyslová voda v rámci pilíře 2 Fyzická infrastruktura a zelená tranzice. Cílem komponenty je v souladu se zásadními strategickými dokumenty Evropské unie (Zelená dohoda pro Evropu, Nový akční plán EU pro oběhové hospodářství) podpořit urychlení přechodu na oběhové hospodářství v České republice, předcházet vzniku odpadů, navýšit recyklační infrastrukturu a omezit plýtvání druhotnými surovinami, zvýšit obsah recyklovaných materiálů ve výrobcích, zvýšit surovinovou bezpečnost České republiky.

Na co můžete získat dotaci:

  • Zavádění technologií k výrobě polotovaru nebo výrobku ze stavebního a demoličního odpadu.
  • Zavádění technologií k výrobě druhotné suroviny, polotovaru nebo výrobku z vlastního odpadního materiálu jiného, než je stavební a demoliční odpad.
  • Zavádění technologií pro výrobu polotovarů nebo výrobků z druhotných surovin nebo technologií umožňující zvýšení podílu druhotných surovin ve výrobku.
  • Zavádění technologií pro protektorování pneumatik.
  • Zavádění technologií pro znovupoužití vlastního výrobního odpadu zařazením zpět do výrobního cyklu.
  •  Zavádění technologií pro získávání kritických surovin, atd...

Kdo může žádat:

  • Cílovou skupinou jsou podnikatelské subjekty včetně podniků vlastněných až ze 100 % veřejným subjektem.

Výše příspěvku:

  • Podpora je poskytována až do výše 40 % ZV.

Termíny:

  • Zahájení příjmu žádostí: 27. 07. 2022, 13:00 hod.
  • Ukončení příjmu žádostí: 30. 09. 2022, 12:00 hod.

Ukončení  fyzické realizace podpořených projektů: do 30. 06. 2025.


Pro více informací navštivte stránky MPO.