Aplikace

20.08.2022

Cílem výzvy je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.

Podporované aktivity jsou:

Realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.

Průmyslový výzkum

  • Plánovitý výzkum nebo kritické šetření zaměřené na získání nových poznatků a dovedností pro vývoj nových nebo zdokonalení stávajících výrobků, postupů nebo služeb.

Experimentální vývoj

  • Získávání, spojování, formování a používání stávajících vědeckých, technologických, obchodních a jiných příslušných poznatků a dovedností za účelem vývoje nových nebo zdokonalených výrobků, postupů či služeb.

Kdo může žádat:

  • podnikající fyzické a právnické osoby
  • výzkumné organizace

Výše příspěvku:

  • Míra podpory je 25 - 85 % celkových způsobilých výdajů, konkrétní míru podpory definuje regionální mapa podpory.

Termíny:

  • Zahájení příjmu žádostí: 1. 9. 2022
  • Ukončení příjmu žádostí: 30. 11. 2022

Pro více informací navštivte stránky agentury API.