Cesta: O společnosti / O společnosti Euroforum Group


Euroforum Group

Společnost Euroforum Group (plným názvem Euroforum Group, a.s.) se transformovala ze společnosti Euroforum Capital Consulting, s.r.o., která působila od roku 2007 jako poradenská firma v oblasti strukturální fondů Evropské unie. Již od svého založení těží Euroforum Group z bohatých a dlouhodobých zkušeností managementu společnosti v oblasti financí a finančního poradenství.

Dotace na dosah

Okamžikem vstupu České republiky do Evropské unie získala naše země možnost čerpat finanční prostředky z Evropských fondů. Jelikož není v silách podnikatelů, firem či jiných organizací plně se orientovat ve složitém systému dotací, nabízíme našim klientům ucelenou pomoc při získávání dotací z fondů EU. Zájemcům o podporu z evropských fondů poskytneme flexibilní poradenství a praktické služby, které pomáhají propojit jejich záměry s odpovídajícím dotačním systémem.

Cílem společnosti Euroforum Group je poskytovat komplexní služby související s přípravou a implementací projektů podporovaných z fondů EU. Naše klienty podporujeme ve všech fázích získávání prostředků z evropských fondů, mezi které patří:

  • projektové návrhy,
  • zpracování žádosti,
  • připomínkování a schvalování žádostí na příslušných úrovních (ČR i EU),
  • příprava realizace projektů (organizace výběrových řízení, zpracování zadávací dokumentace ad.),
  • koordinace realizovaných projektů (monitoring, analýza rizik, finanční řízení, organizační struktura ad.),
  • závěrečné vyhodnocení.

Tým našich poradců má dlouholetou praxi z ekonomické, finanční i technické oblasti, získanou v tuzemsku i v zahraničí. Disponujeme rovněž odbornými znalostmi mezinárodních standardů v investiční činnosti. Specialisté společnosti Euroforum Group neustále zvyšují své znalosti a svou kvalifikaci sledováním legislativního vývoje v ČR i EU i zaváděním nových metod řízení.

Hlavním zájmem společnosti Euroforum Group je poskytování komplexních poradenských a konzultačních služeb při tvorbě koncepcí, přípravě, realizaci a následné administraci projektů v oblasti vědy a výzkumu, životního prostředí a rozvoje podnikatelského sektoru. Klíčovými skupinami klientů, kterým poskytujeme naše služby, jsou města a obce, vědeckovýzkumné organizace a podnikatelský sektor.

Samozřejmostí je profesionální přístup našich poradců ke klientům a individuální řešení jejich potřeb.


Najdeme řešení

Dotace z fondů EU pro Váš projekt

Hledáte správný dotační program? Kontaktujte nás.

Služby

Cílem společnosti Euroforum Group je poskytovat komplexní služby související s přípravou a implementací projektů podporovaných z fondů Evropské unie.

Více informací

Euroforum Group

Společnost Euroforum Group působí od roku 2007 jako poradenská firma v oblasti strukturální fondů Evropské unie. Již od svého založení těží Euroforum Group z bohatých a dlouhodobých zkušeností managementu společnosti v oblasti financí a finančního poradenství.

Samozřejmostí je profesionální přístup našich poradců ke klientům a individuální řešení jejich potřeb.

Více o společnosti