Cesta: O nás / Zpracování výběrových řízení


Zpracování výběrových řízení

Nedílnou součástí většiny projektů, realizovaných s finančním přispěním evropských fondů, jsou výběrová řízení na dodavatele produktů a služeb. Nabídka služeb společnosti Euroforum Group pro žadatele o dotace z fondů EU proto zahrnuje i veškerou administraci spojenou s realizací výběrových řízení.

Služby při zpracování výběrových řízení nabízíme i pro zakázky, které nejsou součástí projektů financovaných z fondů Evropské unie, avšak musí splňovat požadavky zákona o veřejných zakázkách.

Výběrová řízení

Formalizovaný postup výběru dodavatele zakázky je upraven zákonem 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. Dle programových pravidel fondů EU je nutné vypsat výběrové řízení na všechny zakázky s celkovou alokací převyšující 200 000 korun. V případě žádostí o dotace EU poskytované prostřednictvím agentury CzechInvest je hranicí pro vypsání výběrového řízení částka 500 000 korun.

Komplexní balíček služeb

V rámci balíčku služeb Euroforum Group získají žadatelé o prostředky z fondů Evropské unie kompletní servis spojený s přípravou, realizací a vyhodnocením výběrových řízení.

Příprava a administrace výběrových řízení podle zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

  • Poradenství při přípravě hodnotících kritérií výběrového řízení,
  • příprava kvalifikačních předpokladů pro účastníky výběrového řízení,
  • dohled nad přípravou dalších podmínek zadávací dokumentace,
  • poradenství a dohled nad řádným průběhem výběrového řízení (zejména zaprotokolování přijetí nabídek, protokol otevírání nabídek, posouzení nabídek a příprava zprávy o průběhu výběrového řízení, oznámení výsledku řízení uchazečům).

Předchozí článek:

Navazující článek:

 


Najdeme řešení

Dotace z fondů EU pro Váš projekt

Hledáte správný dotační program? Kontaktujte nás.

Služby

Cílem společnosti Euroforum Group je poskytovat komplexní služby související s přípravou a implementací projektů podporovaných z fondů Evropské unie.

Více informací

Euroforum Group

Společnost Euroforum Group působí od roku 2007 jako poradenská firma v oblasti strukturální fondů Evropské unie. Již od svého založení těží Euroforum Group z bohatých a dlouhodobých zkušeností managementu společnosti v oblasti financí a finančního poradenství.

Samozřejmostí je profesionální přístup našich poradců ke klientům a individuální řešení jejich potřeb.

Více o společnosti