Cesta: O nás


Euroforum Group, a.s.

vznikla transformací společnosti Euroforum Capital Consulting, s.r.o., která poskytovala komplexní služby v oblasti finančních trhů, finančního managementu a řízení rizik.

Byla to reakce na zvyšující se poptávku po komplexním dotačním managementu projektů, čerpajících dotace ze Strukturálních fondů a Fondu soudržnosti. Dotační management je v našem pojetí službou, která začíná poradenstvím již v přípravné fázi projektu s cílem najít správný dotační titul – správná formulace projektového záměru je totiž pro úspěch žádosti o dotaci naprosto klíčová. Pokračuje přípravou a podáním Žádosti o poskytnutí podpory, zajištěním podpory v procesu připomínkování a hodnocení Žádosti (v ČR i EU), přípravou realizace včetně kompletní administrace výběrových řízení podle zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a monitoringem jak v průběhu realizace projektu, tak v požadovaném období po jeho ukončení.

 

Našich služeb využívá široká škála klientů: výrobní podniky (malé, střední i velké), obecní a městské úřady, vysoké školy a vědecké ústavy. Díky mnohaletým praktickým zkušenostem jsme schopni řešit nejen „standardní“ dotační projekty, ale praktikujeme individuální přístup (zejména se jedná, jak již bylo řečeno, o přípravnou fázi projektu) a umíme nejen kvalifikovaně poradit, ale reálně žadateli se získáním dotace pomoci a převzít za něj veškerou složitou administrativu.

 

 

Články:

 


Najdeme řešení

Dotace z fondů EU pro Váš projekt

Hledáte správný dotační program? Kontaktujte nás.

Služby

Cílem společnosti Euroforum Group je poskytovat komplexní služby související s přípravou a implementací projektů podporovaných z fondů Evropské unie.

Více informací

Euroforum Group

Společnost Euroforum Group působí od roku 2007 jako poradenská firma v oblasti strukturální fondů Evropské unie. Již od svého založení těží Euroforum Group z bohatých a dlouhodobých zkušeností managementu společnosti v oblasti financí a finančního poradenství.

Samozřejmostí je profesionální přístup našich poradců ke klientům a individuální řešení jejich potřeb.

Více o společnosti