Cesta: Dotace / Města a obce


Města a obce

Na podporu rozvoje infrastruktury a zkvalitnění života v městech a obcích lze čerpat finanční prostředky z Operačního programu Životní prostředí.

Operační program Životní prostředí (OPŽP)

- cílí na ochranu a zlepšování kvality životního prostředí a podporu trvale udržitelného rozvoje. Do roku 2013 je pro Operační program Životní prostředí vyčleněno téměř 5 miliard euro, což jej řadí na druhé místo co do objemu financí, vyčleněných na podporu rozvojových projektů v České republice. Dotace z Operačího programu Životní prostředí lze čerpat především na: 

  • Snížení znečištění z komunálních zdrojů, zejména výstavbou kanalizace a čističek odpadních vod.
  • Zkvalitnění nakládání s odpady, především budování sběrných dvorů a recyklaci odpadů.
  • Realizaci úspor energií zateplením domů ad.

 Aktuální výzvy


Fáze získání dotace

Časově lze rozlišit 4 fáze celého procesu získávání dotací z EU, které lze realizovat jako celek nebo podle jednotlivých segmentů.

  1. Příprava projektu – analýza a optimalizace záměru ve vztahu s vhodným dotačním programem.
  2. Zpracování žádosti o dotaci.
  3. Realizace projektu.


Služby

Cílem společnosti Euroforum Group je poskytovat komplexní služby související s přípravou a implementací projektů podporovaných z fondů Evropské unie.

Více informací

Euroforum Group

Společnost Euroforum Group působí od roku 2007 jako poradenská firma v oblasti strukturální fondů Evropské unie. Již od svého založení těží Euroforum Group z bohatých a dlouhodobých zkušeností managementu společnosti v oblasti financí a finančního poradenství.

Samozřejmostí je profesionální přístup našich poradců ke klientům a individuální řešení jejich potřeb.

Více o společnosti