Cesta: Dotace / Další možnosti dotací z EU


Další možnosti dotací z EU

Řadu výzev a pracovních programů nabízí Sedmý rámcový program EU, určený především k financování vybraných projektů evropského výzkumu. Sedmý rámový program se skládá ze čtyř hlavních bloků činností a specifického programu jaderného výzkumu.

Spolupráce

Cílem programu je podpora výzkumu, založeného na přeshraniční spolupráci podle klíčových tematických oblastí:

 • Zdraví
 • Potraviny, zemědělství a biotechnologie
 • Informační a komunikační technologie
 • Nanovědy, nanotechnologie, materiály a nové výrobní technologie
 • Energie
 • Životní prostředí (včetně klimatických změn)
 • Doprava (včetně letectví)
 • Společenskoekonomické vědy a humanitní obory
 • Bezpečnost
 • Vesmír

Myšlenky

Program financuje výzkum v jakékoli oblasti vědy nebo technologie, včetně aplikované techniky, společenskoekonomických věd a humanitních oborů. Podporovány jsou zejména vznikající a rychle se rozvíjející obory a výzkum přesahující různé vědní obory. Přeshraniční partnerství zde není podmínkou.

Lidé

Program zajišťuje významnou podporu pro mobilitu výzkumných pracovníků a rozvoj jejich kariéry. Podporu mohou čerpat občané zemí Evropské unie i pracovníci z jiných států. Finanční prostředyk lze čerpat zejména na:

 • Školení začínajících výzkumných pracovníků – sítě Marie Curie.
 • Celoživotní vzdělávání a profesní růst (individuální stipendia).
 • Spolupráci akademické sféry s průmyslem.
 • Spolupráci se zeměmi mimo EU.
 • Specifické akce.

Kapacity

Cílem podpory je posilování a optimalizace znalostní kapacity. Program stimuluje posilování výzkumných schopností, inovačních kapacit a evropské konkurenceschopnosti. Pro tento program je stanoveno sedm témat:

 • Výzkumné infrastruktury
 • Výzkum prováděný ve prospěch malých a středních podniků
 • Regiony znalostí
 • Výzkumný potenciál
 • Věda ve společnosti
 • Podpora soudržného vývoje politik výzkumu
 • Konkrétní činnosti v oblasti mezinárodní spolupráce

Jaderný výzkum 

Specifický program na podporu jaderného výzkumu se skládá ze dvou dílčích programů pro nepřímé a přímé akce:

Výzkum a odborná příprava v jaderné oblasti

 • Energie uvolněná při jaderné syntéze – ITER.
 • Jaderné štěpení a ochrana proti ionizujícímu záření.

Společné výzkumné středisko

 • Přímé činnosti v Euratomu.
 • Nejaderné činnosti.

Více informací k Sedmému rámcovému programu je k dispozici na informačních webových stránkách.

 Služby

Cílem společnosti Euroforum Group je poskytovat komplexní služby související s přípravou a implementací projektů podporovaných z fondů Evropské unie.

Více informací

Euroforum Group

Společnost Euroforum Group působí od roku 2007 jako poradenská firma v oblasti strukturální fondů Evropské unie. Již od svého založení těží Euroforum Group z bohatých a dlouhodobých zkušeností managementu společnosti v oblasti financí a finančního poradenství.

Samozřejmostí je profesionální přístup našich poradců ke klientům a individuální řešení jejich potřeb.

Více o společnosti