Cesta: Aktuální výzvy / Pro podnikatele a firmy / Úspory energie / Úspory energie


Úspory energie Výzva II.

Alokace výzvy

6 mld. Kč

Termín podání žádosti

15. 12. 2016 - 30. 3. 2018Přemýšlíte o snížení energetické náročnosti Vašeho podniku a obměnění starých technologií na výrobu energie za nové?
Plánujete využívat odpadní energie ve výrobních procesech nebo zavést či modernizovat systém měření a regulace?
Uvažujete o modernizaci či rekonstrukci rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích průmyslových areálů?
Chcete zateplit budovy, vyměnit či zrenovovat okna a dveře? 


Na co se dotace vztahuje (podporované aktivity)?

 • Modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích výrobních závodů za účelem zvýšení účinnosti
 • zavádění a modernizace systémů měření a regulace např. opatření hardware a sítě včetně příslušného softwaru související se zavedením systému managementu hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 50001
 • modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti
 • modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů (pouze v případě náhrady zastaralých technologií za nové efektivní osvětlovací systémy, např. světelných diod – LED)
 • realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru (zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla)
 • využití odpadní energie ve výrobních procesech
 • snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů,
 • instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (využití biomasy, solární systémy, tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy)
 • instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie, nebo chladu pro vlastní spotřebu podniku s ohledem na jeho provozní podmínky
Podporovanými aktivitami nejsou:

 

 • Komerční turistická zařízení jako hotely, volnočasová zařízení, lázně, restaurace,
 • výzkumné, vývojové a pilotní projekty,
 • rekonstrukce bytových a rodinných domů a veřejných budov,
 • úspora paliv používaná ve všech dopravních činnostech bez ohledu na hospodářské odvětví.

Kolik lze získat?

 • Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 500 tis. Kč a maximálně do výše 250 mil. Kč

 • Maximální výše dotace na Energetický posudek činí 350 tis. Kč
Míra podpory u projektu:

 

a)  malý podnik - podpora poskytována až do výše 50 % ZV.

b)  střední podnik - podpora poskytována až do výše 40 % ZV.

c)   velký podnik - podpora poskytována až do výše 30 % ZV.

 
Míra podpory na energetický posudek a projektovou dokumentaci:

 

a)  malý podnik - podpora poskytována až do výše 50 % ZV.

b)  střední podnik - podpora poskytována až do výše 40 % ZV.

c)   velký podnik - podpora poskytována až do výše 30 % ZV.

Kdo může dotace získat?

 • Cílovou skupinou jsou malé, střední i velké podniky.

Způsobilé výdaje:

 • dlouhodobý hmotný majetek,
 • dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku),
 • energetický posudek.

Specifika a omezení:

  • projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy;
  • modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů a instalace fotovoltaického systému bude podpořena pouze v případě, že bude součástí komplexního projektu, nikoliv jako samostatné opatření,

Pokud uvažujete o investici pro projekt v rámci výzvy Úspory energie  a chcete získat finanční podporu, tak neváhejte a kontaktujte nás. Váš nápad/myšlenku/projekt zdarma zanalyzujeme a následně s Vámi prokonzultujeme další postup.

 

 

 Služby

Cílem společnosti Euroforum Group je poskytovat komplexní služby související s přípravou a implementací projektů podporovaných z fondů Evropské unie.

Více informací

Euroforum Group

Společnost Euroforum Group působí od roku 2007 jako poradenská firma v oblasti strukturální fondů Evropské unie. Již od svého založení těží Euroforum Group z bohatých a dlouhodobých zkušeností managementu společnosti v oblasti financí a finančního poradenství.

Samozřejmostí je profesionální přístup našich poradců ke klientům a individuální řešení jejich potřeb.

Více o společnosti