Cesta: Aktuální výzvy / Pro podnikatele a firmy / Nízkouhlíkové Technologie Výzva II.


Nízkouhlíkové technologie - Druhotné suroviny

Alokace výzvy 70 mil. Kč
Termín podání žádosti 17. 7. 2017 - 17.11 .2017

Stručný popis zaměření výzvy

Cílem programu „Nízkouhlíkové technologie“ je podpora konkurenceschopnosti podniků a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím zaváděním inovativních technologií v oblasti elektromobility, obnovitelných zdrojů energie, nakládání s energií a využití druhotných surovin. Zvýšení využití efektivnějších a spolehlivějších nízkouhlíkových technologií, které se zatím v ČR běžně neuplatňují. Výstupem projektů bude rozšiřování nabíjecí infrastruktury, počet pořízených elektromobilů, využití potenciálu pro zavádění moderních nízkouhlíkových technologií v oblasti nakládání energií a zvýšení soběstačnosti ČR v surovinových zdrojích substitucí primárních zdrojů druhotnými surovinami, čímž se zvyšuje vedle konkurenceschopnosti rovněž i celkový inovační potenciál ČR 

Na co se dotace vztahuje (podporované aktivity)?

 • Druhotné suroviny

   1. zavádění inovativních technologií k získávání druhotných surovin v kvalitě vhodné pro další využití v průmyslové výrobě např. z použitého papíru, skla, kovů, pneumatik, textilu, plastů, stavebních a demoličních odpadů, vedlejších energetických produktů a řady dalších výrobků s ukončenou životností
   2. zavádění inovativních technologií, kterými se budou z použitých výrobků získávat efektivním způsobem cenné druhotné suroviny
   3. zavádění inovativních technologií na výrobu výrobků vyrobených z druhotných surovin, včetně náhrad primárních zdrojů druhotnými surovinami, tam kde je to ekonomicky výhodné.

Podporovanými aktivitami nejsou:

 • Komerční turistická zařízení jako hotely, volnočasová zařízení, lázně, restaurace
 • výzkumné, vývojové projekty
 • v případě podpory elektromobilů vozidla vyšší střední, luxusní, terénní či sportovní třídy (specifikace dle obchodních tříd SDA).

Kolik lze získat?

Druhotné suroviny:
 • Je-li příjemcem malý podnik, je podpora poskytována až do výše 45 % ZV.
 • Je-li příjemcem střední podnik, je podpora poskytována až do výše 35 % ZV.
 • Je-li příjemcem velký podnik, je podpora poskytována až do výše 25 % ZV.
Minimální výše dotace 1 mil. Kč a maximální do výše 20 mil. Kč.

Kdo může dotace získat?

 • Fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona zapsané v obchodním rejstříku
 • Fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona nezapsané v obch. rejstříku
 • Veřejná obchodní společnost – v.o.s.
 • Společnost s ručením omezeným – s.r.o.
 • Komanditní společnost – k. s.
 • Akciová společnost – a.s.
 • Družstvo (vyjma Bytového družstva)
 • Výrobní družstvo
 • Zemědělský podnikatel
 • Evropská společnost
 • Evropská družstevní společnost
 • Národní podnik
 • Státní podnik
 • Odštěpný závod
 • Odštěpný závod zahraniční právnické osoby
 • Zahraniční fyzická osoba
 • Odštěpný závod zahraniční fyzické osoby

Způsobilé výdaje:

 • Dlouhodobý hmotný majetek.
 • Dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku).
 • Podnikatelský záměr a projektová dokumentace
Způsobilými výdaji nejsou:
 • DPH, pokud je příjemce plátcem DPH,
 • Výdaje vzniklé nebo uhrazené před datem přijatelnosti projektu,
 • Splátky půjček a úvěrů,
 • Sankce a penále,

Specifika a omezení:

 • Projekt musí být realizován na území ČR kromě Hl. města Prahy.

Pokud uvažujete o investici pro projekt na Nízkouhlíkové technologie a chcete získat finanční podporu, tak neváhejte a kontaktujte nás. Váš nápad/myšlenku/projekt zdarma zanalyzujeme a následně s Vámi prokonzultujeme další postup.

 Služby

Cílem společnosti Euroforum Group je poskytovat komplexní služby související s přípravou a implementací projektů podporovaných z fondů Evropské unie.

Více informací

Euroforum Group

Společnost Euroforum Group působí od roku 2007 jako poradenská firma v oblasti strukturální fondů Evropské unie. Již od svého založení těží Euroforum Group z bohatých a dlouhodobých zkušeností managementu společnosti v oblasti financí a finančního poradenství.

Samozřejmostí je profesionální přístup našich poradců ke klientům a individuální řešení jejich potřeb.

Více o společnosti