Cesta: Aktuální výzvy / Pro podnikatele a firmy / ICT a sdílené služby


ICT a sdílené služby - Ukončený příjem žádostí o podporu!                  

ICT a sdílené služby

Alokace výzvy

4,2 mld. Kč

Termín podání žádosti

16.11.2016 - 16.2.2017

Stručný popis zaměření výzvy:

Cílem programu ICT a sdílené služby je zvýšení nabídky nových informačních systému, ICT řešení a vysoce sofistikovaných ICT nástrojů umožňujících rovněž efektivní využití informačních bází (big data) a mobilního sdílení informací, cloudových řešení a služeb a nových softwarových produktů a služeb, moderních digitálních služeb, a to včetně související implementace. Dále pak rovněž lepší uplatnění produktů českých IT podniků na globálním trhu. V neposlední řadě rozvoj znalostí a dovedností IT odborníků.

Na co se dotace vztahuje (podporované aktivity)?

 • tvorba nových IS/ICT řešení – tzn. tvorba moderních digitálních služeb, aplikací a firmware např. v oblasti komunikace, zábavy, obchodování, vzdělávání, zdravotnictví, přístupu k zaměstnání nebo i v oblasti kulturních a kreativních průmyslů včetně související implementace
 • zřizování a provoz center sdílených služeb
 • budování a modernizace datových center

Kolik lze získat?

 • Max. míra podpory: malý podnik 45% ZV, střední podnik 35% ZV, velký podnik 25% ZV.

Kdo může dotace získat?

 • Malé a střední podniky; velké podniky.

Způsobilé výdaje:

 • Tvorba nových IS/ICT řešení a Zřizování a provoz center sdílených služeb
 • Budování a modernizace datových center
 • Osobní náklady, nájemné, služby expertů
 • Hardware, software a ostatní výdaje související s projektem v režimu de minimis
 • Pořízení pozemků, budov, staveb, rekonstrukce staveb, hardware, software, ostatní stroje a zařízení a služby expertů.

Specifika a omezení:

 • Projekt musí být realizován na území ČR mimo Hl. města Prahy.

Pokud uvažujete o investici pro projekt v rámci výzvy ICT a sdílené služby a chcete získat finanční podporu, tak neváhejte a kontaktujte nás. Váš nápad/myšlenku/projekt zdarma zanalyzujeme a následně s Vámi prokonzultujeme další postup.

 

 Služby

Cílem společnosti Euroforum Group je poskytovat komplexní služby související s přípravou a implementací projektů podporovaných z fondů Evropské unie.

Více informací

Euroforum Group

Společnost Euroforum Group působí od roku 2007 jako poradenská firma v oblasti strukturální fondů Evropské unie. Již od svého založení těží Euroforum Group z bohatých a dlouhodobých zkušeností managementu společnosti v oblasti financí a finančního poradenství.

Samozřejmostí je profesionální přístup našich poradců ke klientům a individuální řešení jejich potřeb.

Více o společnosti