Cesta: Aktuální výzvy / Aktuality / Spolupráce s klastrem WASTen


SPOLUPRÁCE S KLASTREM WASTen, z.s. v oblasti zpracování odpadů  

VYUŽITÍ ODBORNÉ KAPACITY V OBLASTI ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ:

  • Špičková odbornost VaV pracovišť
  • Špičkoví experti
  • Praktické zkušenosti členů klastru

Díky úzké spolupráci s Klastrem WASTen z. s., kterého členy jsou inovativní české podniky, dodavatelé špičkových technologií na zpracování komunálního a průmyslového odpadu a přední vědeckovýzkumná pracoviště (UJEP Ústí n. Labem, VŠB Ostrava a VŠCHT Praha), naši klienti získávájí dodatečně odbornou konzultaci svých záměrů a poradenství při realizaci projektů zaměřených na zpracování a materiáloví či energetické využití odpadů.

Bližší informace o klastru získate na stránkách http://wasten.cz/cs/
Služby

Cílem společnosti Euroforum Group je poskytovat komplexní služby související s přípravou a implementací projektů podporovaných z fondů Evropské unie.

Více informací

Euroforum Group

Společnost Euroforum Group působí od roku 2007 jako poradenská firma v oblasti strukturální fondů Evropské unie. Již od svého založení těží Euroforum Group z bohatých a dlouhodobých zkušeností managementu společnosti v oblasti financí a finančního poradenství.

Samozřejmostí je profesionální přístup našich poradců ke klientům a individuální řešení jejich potřeb.

Více o společnosti