Cesta: Aktuální výzvy / Aktuality / Dotace na snížení prašnosti v provozech - vodní clony, vodní děla apod.


  DOTACE NA SNÍŽENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ

Operační program Životní prostředí - SC 2.2 Snížení emisí ze stacionárních zdrojů Vám nabízí dotační podporu na pořízení technologií ke snížení prašnosti: např. vodní clony, vysokotlaká vodní děla, skrápěcí, odprašovací nebo mlžící zařízení.

Podporované technologie lze využít na: 

  • demoliční práce
  • otevřené skládky sypkých materiálů
  • vykládky vagónů, aut, lodí
  • doky, přístavy
  • lomy, kamenolomy
  • slévárny
  • dřevozpracující průmysl
  • stavební průmysl

Podpora může dosáhnout až 85% způsobilých realizačních nákladů (v režimu de minimis).
Příjem žádostí do 89. výzvy programu OPŽP probíhá od 15.6.2017 – 31.1.2018

Viz příloha


Přílohy ke staženíSlužby

Cílem společnosti Euroforum Group je poskytovat komplexní služby související s přípravou a implementací projektů podporovaných z fondů Evropské unie.

Více informací

Euroforum Group

Společnost Euroforum Group působí od roku 2007 jako poradenská firma v oblasti strukturální fondů Evropské unie. Již od svého založení těží Euroforum Group z bohatých a dlouhodobých zkušeností managementu společnosti v oblasti financí a finančního poradenství.

Samozřejmostí je profesionální přístup našich poradců ke klientům a individuální řešení jejich potřeb.

Více o společnosti