Cesta: Aktuální výzvy / Aktuality / Dotace na snížení emisí - suché filtry, By pass filtry


  DOTACE NA SNÍŽENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ

Operační program Životní prostředí -SC 2.2 Snížení emisí ze stacionárních zdrojů Vám nabízí dotační podporu na pořízení dodatečných technologií a změny technologických postupů vedoucí ke snížení emisí a úrovně znečištění TZL, NOx, SO2, NH3 a VOC (např. suché filtry, Bypass filtry)

Podporované technologie lze využít v oblastech:

 • Automobilový průmysl
 • Hornictví a zpracování kamene
 • Chemický průmysl
 • Práškové lakovny
 • Sklářský průmysl
 • Dřevařský průmysl
 • Plastikářský průmysl
 • Keramický průmysl
 • Potravinářský průmysl
 • Laserové řezací stroje
 • Plazmové řezací stroje
 • Hutní průmysl
 • Průmysl stavebních hmot
 • Sádra, vápno, šamot, lupek, kaolin
 • Průmyslové vysavače

Příjem žádostí do 89. výzvy programu OPŽP probíhá od 15.6.2017 –31.1.2018
Podpora může dosáhnout až 85% způsobilých realizačních nákladů (v režimu de minimis).

Viz příloha


Přílohy ke staženíSlužby

Cílem společnosti Euroforum Group je poskytovat komplexní služby související s přípravou a implementací projektů podporovaných z fondů Evropské unie.

Více informací

Euroforum Group

Společnost Euroforum Group působí od roku 2007 jako poradenská firma v oblasti strukturální fondů Evropské unie. Již od svého založení těží Euroforum Group z bohatých a dlouhodobých zkušeností managementu společnosti v oblasti financí a finančního poradenství.

Samozřejmostí je profesionální přístup našich poradců ke klientům a individuální řešení jejich potřeb.

Více o společnosti